Monthly Archives: februari 2012

Waterschap Veluwe herstelt Voorsterbeek in oude luister

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Veluwe stelt voor het herstel van de Voorsterbeek een aanvullend krediet van 160.000 euro beschikbaar. Doelstelling vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is het realiseren van goede ecologische mogelijkheden voor de beek. De te treffen maatregelen dragen bij aan herstel en behoud van bijzondere natuur. De werkzaamheden starten eind februari en zijn in november 2012 gereed. Het gaat daarbij om 75% provinciale subsidie op een totaal van 750.000 euro.  read more

Posted in Nieuws | Leave a comment

Drie keer zoveel zwijnen op Veluwe

Wild zwijn

 

Het aantal wilde zwijnen op de Veluwe zal dit jaar verdrievoudigen. Dat berekent secretaris G.J. Spek van de Vereniging Wildbeheer Veluwe op basis van de beschikbare cijfers. read more

Posted in Nieuws | Leave a comment

De Hoge Veluwe telt vier soorten vleermuizen

Recent zijn in Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor het 21e jaar op rij de vleermuizen in winterslaapplaatsen geteld. Het aantal in het Park overwinterende vleermuizen is ten opzichte van voorgaande jaren sterk toegenomen.

Op vijf locaties in Het Nationale Park De Hoge Veluwe werden tellingen gehouden. In totaal werden er vier soorten geteld, te weten: 8 exemplaren van de baardvleermuis, 30 exemplaren van de franjestaart, 62 stuks van de dwergvleermuis en 11 stuks van de meervleermuis. Daar de vorst nog niet was ingevallen tijdens de tellingen zijn er geen grootoorvleermuizen geteld.


Winterslaapplaatsen

In Nederland komen 19 soorten vleermuizen voor. Deze dieren voeden zich met insecten en andere kleine ongewervelde dieren. In de winter is dit voedsel voor de vleermuizen beperkt voor handen en daarom houden de vleermuizen een winterslaap. Voor de winterslaap zijn grotachtige ruimten, mergelgroeven, oude vestingwerken, ondergrondse kelders en bunkers favoriet. In Nederland neemt het aantal slaapplaatsen voor vleermuizen door de toenemende druk op ruimte af. Daarom worden er op tal van plaatsen ruimten ingericht als vleermuiswinterverblijf, zo ook in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. read more

Posted in Nieuws | Leave a comment

Fotograaf dodelijk voor wild

OTTERLO – De directie van Nationaal Park Hoge Veluwe wil het rustgebied voor het wild in het park uitbreiden. Dat moet onder meer de overlast door fotografen verminderen. Volgens directeur Seger van Voorst tot Voorst van het park zijn opdringerige fotografen ‘dodelijk’ voor het wild.

Ze gaan op zoek naar de mooiste plaatjes volgens de directeur ‘weinig respectvol’ met de dieren om.

Op dit moment is 15 procent van het nationaal park De Hoge Veluwe rustgebied. Van Voorst tot Voorst wil het uitbreiden tot 20 procent.

Het park tussen Ede, Arnhem en Apeldoorn heeft jaarlijks 500.000 bezoekers nodig om te kunnen draaien. Van Voorst tot Voorst heeft een tienjarenplan opgesteld om te zorgen dat dit minimumaantal blijvend zal worden gehaald. Zo komen er bredere fietspaden, wordt café restaurant De Koperen Kop geheel vernieuwd en wordt het Otterlose Bos onderdeel van het park.

Posted in Nieuws | 1 Comment

Safari over de invloeden van de mens op het landschap

HOENDERLOO – In Het Nationale Park De Hoge Veluwe is vrijdag 17 februari een speciale safari. Onder leiding van de boswachter gaan deelnemers op pad langs verschillende cultuurhistorische elementen in het Park.

Een reis door de rijke cultuurhistorie van de Hoge Veluwe:

Tijdens de safari vertelt de boswachter over hoe de landschappen van De Hoge Veluwe mede werden gevormd door menselijke ingrijpen. Deelnemers krijgen diverse cultuurhistorische elementen in het Park te zien, zoals oude landbouwontginningen, maar ook eikenbossen waarvan het ontstaan nauw samenhangt met de leerindustrie. De safari voert ook langs de fundamenten van een museum dat nooit is voltooid. Natuurlijk is er onderweg ook aandacht voor andere elementen van de indrukkwekkende natuur van het Park en er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje onderweg.

Praktische informatie

read more

Posted in Nieuws | Leave a comment

Ecoducten op de Veluwe gaan ook open voor groot wild

De provincie Gelderland heeft drie ecoducten nog niet opengesteld voor herten omdat er nog aanvullende inrichtingsmaatregelen moeten plaatsvinden. Het is dus niet waar dat deze ecoducten permanent op slot zullen blijven voor groot wild. Dat schrijft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

De provincie Gelderland zal de 3 ecoducten geleidelijk open stellen, afhankelijk van het draagvlak in het gebied en de mate waarin de natuurinrichting is gevorderd, schrijft de staatssecretaris. Dit is de verantwoordelijkheid van de provincie en Bleker gaat ervan uit dat de provincie de ecoducten zal openstellen, zodra ze dat mogelijk acht.

bron: Ministerie van EL&I, 07/02/12

Posted in Nieuws | Leave a comment

Oudst gedrukte kaart van de Veluwe.

“Aan de wegens zijn deugdzaamheid en menselijkheid zeer geëerde heer Johannes van Wely, liefhebber van de vrije wetenschappen, vooral van de geografie, zijn vriend, draagt Hendrik Hondius deze kaart uit genegenheid op”. Deze uit het Latijn vertaalde tekst verschijnt in de rolwerkcartouche op de vroegst gedrukte kaart van het Kwartier van Veluwe.
Deze kopergravure, waarop ook nog eens voor het eerst de naam van de Amsterdamse Henricus Hondius verschijnt, is sinds kort in de collectie van Cartografisch Antiquariaat Edward Wells BV te Ermelo. Het betreft een eerste staat (proefstaat) en is daarmee uniek. Het bestaan ervan was tot voor kort onbekend. Van de tweede staat is een viertal exemplaren getraceerd die zich onder meer bevinden in de collectie van de Bibliothèque Nationale te Parijs en in die van het Gelders Archief te Arnhem. Voor de volledigheid; er is een nog oudere kaart van de Veluwe, dit betreft een unieke 16e eeuwse manuscriptkaart van de hand van Christian Sgrooten. Deze kaart bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
De opdrachtgever was de bekende en bemiddelde Amsterdamse juwelier en diamantair Jan van Wely. De man die in 1616 op gruwelijke wijze werd vermoord aan het hof van Maurits van Nassau. In 1614 of 1615 gaf deze uit Barneveld afkomstige van Wely de opdracht aan Henricus Hondius tot het vervaardigen van een kaart van “zijn” Veluwe. Henricus, zoon van Jodocus Hondius, was een beroemd kartograaf en uitgever in Amsterdam. Hij aanvaardde de opdracht zonder meer van harte. Het waren vrienden van elkaar en niet alleen dat; er speelden allerlei (commerciële) belangen. Belangen die een direct verband hielden met de VOC en de stapelmarkt in Amsterdam in de vroege Gouden Eeuw. Henricus Hondius schakelde Nicolaas van Geelkercken in om de Veluwe in kaart te brengen. Deze van Geelkercken zou jaren later aangesteld worden door de Staten van Gelderland als officieel Gelders kartograaf. read more

Posted in Nieuws | Leave a comment