De Hoge Veluwe telt vier soorten vleermuizen

Recent zijn in Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor het 21e jaar op rij de vleermuizen in winterslaapplaatsen geteld. Het aantal in het Park overwinterende vleermuizen is ten opzichte van voorgaande jaren sterk toegenomen.

Op vijf locaties in Het Nationale Park De Hoge Veluwe werden tellingen gehouden. In totaal werden er vier soorten geteld, te weten: 8 exemplaren van de baardvleermuis, 30 exemplaren van de franjestaart, 62 stuks van de dwergvleermuis en 11 stuks van de meervleermuis. Daar de vorst nog niet was ingevallen tijdens de tellingen zijn er geen grootoorvleermuizen geteld.


Winterslaapplaatsen

In Nederland komen 19 soorten vleermuizen voor. Deze dieren voeden zich met insecten en andere kleine ongewervelde dieren. In de winter is dit voedsel voor de vleermuizen beperkt voor handen en daarom houden de vleermuizen een winterslaap. Voor de winterslaap zijn grotachtige ruimten, mergelgroeven, oude vestingwerken, ondergrondse kelders en bunkers favoriet. In Nederland neemt het aantal slaapplaatsen voor vleermuizen door de toenemende druk op ruimte af. Daarom worden er op tal van plaatsen ruimten ingericht als vleermuiswinterverblijf, zo ook in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Bunkers

In de afgelopen twee jaar zijn door de vrijwilligers van de Vrienden van De Hoge Veluwe vier bunkers, stammend uit de Tweede Wereldoorlog, gerestaureerd. Hierdoor zijn de omstandigheden voor vleermuizen om in het Park te overwinteren aanzienlijk verbeterd.

Inmiddels is er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe een start gemaakt met de aanpassing van twee voederkelders tot nieuwe winterverblijfplaatsen voor vleermuizen.