Waterschap Veluwe herstelt Voorsterbeek in oude luister

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Veluwe stelt voor het herstel van de Voorsterbeek een aanvullend krediet van 160.000 euro beschikbaar. Doelstelling vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is het realiseren van goede ecologische mogelijkheden voor de beek. De te treffen maatregelen dragen bij aan herstel en behoud van bijzondere natuur. De werkzaamheden starten eind februari en zijn in november 2012 gereed. Het gaat daarbij om 75% provinciale subsidie op een totaal van 750.000 euro. 

De werkzaamheden in het gebied tussen de Rijksstraatweg – tussen Voorst en Wilp – en gemaal Middelbeek, bestaan uit het opgraven van de oude, meanderende loop van de beek. Hierdoor ontstaat een vispasseerbare, bochtige bypass om gemaal Middelbeek. Geïsoleerde delen, met uitzondering van de poelen, worden met elkaar verbonden.

Voor 15 maart kapt het waterschap 60 bomen in een tien meter zone naast de poel aan de zuidwest oever en worden maaiwerkzaamheden uitgevoerd. Daarmee houdt het waterschap rekening met aanwezige bijzondere diersoorten als de ringslang en poelkikker.

Bij de instroom van de bypass plaatst het waterschap een kantelstuw en een vispassage. Dit gebeurt om water te kunnen reguleren dat door de bypass gaat. Bij de uitstroom vernieuwt het waterschap de duiker. Een te graven natuurvriendelijke oever in de Voorsterbeek zorgt er voor dat een leefgebied voor vissen ontstaat .

bron: Waterschap Veluwe, 23/02/12